Midzomernacht bal 21 juni 2024

Niek van Uden-Luteijn (je weet wel, van Two catch a rain­drop, BmB en vroe­ger ) is jarig. Hij gaat dat uit­bun­dig vie­ren in zijn woon­plaats Rij­en (NB). Hij orga­ni­seert een avond­vul­lend bal­folk met 4 (JA, VIER!!!!) bands. En hij speelt zelf in 3 daar­van.

Dit alles gaat gebeu­ren in Cul­tu­reel Cen­trum De Bood­schap
Nas­saulaan 62–64
5121 BC Rij­en

De avond begint met een dans­uit­leg om 20:15 uur. En daar­na:

21:00 Two catch a rain­drop (Niek met Anne­lies van Uden-Luteijn)
21:30 e = m(T2) (Niek met San­der van der Schaaf)
22:15 Para­ce­ta­mol
23:45 BmB (Niek met Luc Plom­pe en Wou­ter Kuy­per)
00:45 uit­loop met jam­ses­sie

Voor­af is er ook nog een pot­luck (op een ande­re loca­tie vlak­bij) met een con­cert van Bar­ba­re Eva Ardenois — Drea­my Folk Flow.

Kaart­jes bestel­len kan via balfolk.nl. Daar vind je ook infor­ma­tie over even­tu­e­le moge­lijk­he­den om te over­nach­ten, want het gaat een later­tje wor­den

Deel dit bericht