Een cd opnemen…

Vier dagen waren we in de stu­dio van Phi­lip Masu­re in het Bel­gi­sche Heren­tal. Het was hard wer­ken, nog har­der luis­te­ren en met elkaar over­leg­gen of het goed is, of het leven­dig is, of het echt is.

Geluk­kig ble­ken Phi­lip en Rode­rik twee rot­sen in de bran­ding. Niet stuk te krij­gen en aan het eind van de dag altijd zalig eten van Git­te, een drank­je, veel pra­ten en samen Ier­se muziek maken.

We heb­ben geleerd dat het opne­men van muziek en daar­van een mooie cd maken een vak apart is, veel voor­be­rei­ding vergt en veel tech­ni­sche ken­nis vraagt. En dan moe­ten de muzi­kan­ten ook nog eens mee­wer­ken 😉 We weten niet wie er har­der heb­ben gewerkt, wij of Phi­lip en Rode­rik die ach­ter de knop­pen zaten. We geven het ze te doen…

Deel dit bericht