CD-pre-release

Onze cd is moge­lijk gewor­den door een crowd­fun­ding. Veel fans droe­gen finan­ci­eel bij en moesten door de coron­a­maat­re­ge­len lang wach­ten tot de cd er ein­de­lijk was.

Daar­om orga­ni­seer­den we voor allen die een bij­dra­ge had­den gele­verd een digi­ta­le pre-relea­se. Gedu­ren­de 2 uur wer­den de digi­ta­le gas­ten ver­maakt met muziek, inter­views en een pub-quiz. Eén van de vra­gen van de pub-quiz was: Hoe lang dacht Nico na toen hij in 2021 werd gevraagd bij Para­ce­ta­mol te komen spe­len?

  • 1 secon­de
  • 3 dagen
  • 1 maand

Het bleek een strik­vraag, want het juis­te ant­woord zat er niet bij. Het was 2,83 secon­de.

Deel dit bericht