Contact

E‑mail

Telefoon

+31 (0)6 248 86 81

Vragen? Wensen?

Een feest moet natuur­lijk goed wor­den voor­be­reid. We den­ken daar­om graag mee over alle moge­lijk­he­den die we elkaar kun­nen bie­den.

Wist je dat we naast een bal­folk dans­avond ook een con­cert, en zelfs een kerst­con­cert kun­nen ver­zor­gen?