Cd-presentatie in de Mezrab Amsterdam

Wel een cd heb­ben en die niet ook pre­sen­te­ren in de hoofd­stad, dat is natuur­lijk not-done. Dus natuur­lijk gin­gen we naar de Mez­rab, waar Bal­folk Amster­dam al jaren de hoofd­ste­de­lij­ke dan­sers bedient.

De zaal was strak uit­ver­kocht. Eerst warm­den Manon & Robin op viool en gitaar de dan­sers op en daar­na heb­ben we onze set gespeeld en kre­gen een heer­lij­ke ses­sie na.

De Para­ce­ta­mol body stamp vond gre­tig aftrek.

Deel dit bericht