Slag om Bourtange 4 juni 2023

Op zon­dag 4 juni 2023 speelt Para­ce­ta­mol op het groot­se schijn­ge­vecht “De Slag om Bour­tan­ge”. Dit eve­ne­ment duurt het hele week­end en geeft een bele­ge­ring van 1814 weer waar­bij de troe­pen van Napo­le­on uit de ves­ting wor­den gescho­ten. Het belooft een bij­zon­de­re dag te wor­den, want op de web­si­te staat het vol­gen­de: ‘Het hoog­te­punt is de groots opge­zet­te slag. Een gro­te para­de met alle sol­da­ten (uit­ge­zon­derd de gesneu­vel­den en gewon­den) slui­ten het eve­ne­ment.’

Geluk­kig heeft een Slag om Bour­tan­ge nooit echt in 1814 plaats­ge­von­den, dus mis­schien valt het alle­maal mee met slacht­of­fers en gaan we gewoon genie­ten van mooi re-enact­ment

Alle infor­ma­tie staat hier op deze web­si­te.

Deel dit bericht