Lenteconcert 2023

Jus­tus is 50 gewor­den en liet dat niet onge­merkt voor­bij­gaan. Dus had hij aller­lei muziek­vrien­den van diver­se muziek­stij­len uit­ge­no­digd om bij te dra­gen aan een len­te­con­cert. En bal­folk kwam aan de beurt met wel 2 groe­pen, dus er kon gedanst wor­den. Van­af 3 uur ’s mid­dags speel­de T(w)o catch a rain­drop en van half 5 tot 6 uur speel­de Para­ce­ta­mol.

Na het bal­folk ging het nog de hele avond door met con­cer­ten van Van­die­kom­sa (Bra­bant­se luis­ter­lied­jes), Re-Phil (rock en blues) en Sami and Dani­lo (rock).

Deel dit bericht