Le Son Continu (FR)

Een unie­ke erva­ring: We heb­ben in de feest­tent La Pom­me­raie een set gespeeld op het fan­tas­ti­sche fes­ti­val Le Son Con­ti­nu en kre­gen een staan­de ova­tie!

We had­den beslo­ten met zijn allen naar het fes­ti­val te gaan om er te genie­ten van de bou­wers­markt, het dan­sen en de muziek. Rob kreeg het voor elkaar dat we wer­den gepro­gram­meerd op het podi­um. De sound­check was om door een rin­ge­tje te halen en we kre­gen het bes­te geluid dat je kunt beden­ken. Wat speel je dan lek­ker!

We kre­gen een film­pje van het dave­ren­de applaus op het ein­de van het optre­den. Kijk hier­on­der maar!

Deel dit bericht