Folkwoods reünie

We heb­ben nooit op Folk­woods gespeeld. Dat roem­ruch­te fes­ti­val werd jaar­lijks gehou­den van­af 2000 tot 2012 en toen bestond Para­ce­ta­mol nog niet.

Toch kun­nen we met terug­wer­ken­de kracht zeg­gen dat we er waren, want op de Folk­woods reü­nie heb­ben we een set gespeeld. De sfeer en het weer waren gewel­dig, dus na onze set kon­den we onver­sterkt temid­den van de dan­sers nog door­gaan.

Deel dit bericht