‘Endorfine’ CD-presentatie in Domusica Zwolle

Na twee jaar opont­houd van­we­ge coro­na heeft het com­po­ne­ren, repe­te­ren, crowd­fun­den, en ont­wer­pen dan ein­de­lijk zijn vruch­ten afge­wor­pen. Onze cd Endor­fi­ne is klaar.

De eer­ste cd is in Zwol­le uit­ge­reikt aan Iris, tot 2021 de vio­list van Para­ce­ta­mol. En het werd een fijn feest. Voor­dat Para­ce­ta­mol de num­mers van de cd live ten geho­re bracht, speel­de Bert Lee­mans een set om de voor­in­schrij­vers in de juis­te stem­ming te bren­gen. Met een goodie bag inclu­sief cd ging ieder­een na de nazit huis­waarts.

De cd bestel­len kan natuur­lijk. Stuur gewoon een e‑mailtje naar .

Deel dit bericht