Comsibal Leuven (BE)

We waren natuur­lijk al in Bel­gië geweest, want we heb­ben onze cd opge­no­men bij Phi­lip Masu­re in zijn stu­dio in Heren­tals. Maar nu gin­gen we naar Leu­ven, althans 5 kilo­me­ter daar­bo­ven, naar Wijg­maal om te spe­len voor dan­sers.

En wat een gewel­dig bal is het Com­si­bal. Alles klopt! Fan­tas­ti­sche men­sen, dan­sers en muzi­kan­ten. Van­uit de eigen keu­ken over­heer­lijk eten, dit­maal Thais. Voeg daar­bij een dans­zaal die zijn weer­ga niet kent en dan­sers van aller­lei kun­nen, jong, oud, begin­ner en gevor­derd, die zich alle­maal zicht­baar amu­se­ren, en je hebt het ide­a­le bal.

Het is natuur­lijk een eind­je rij­den, maar wel een ech­te aan­ra­der!

Deel dit bericht