Burgbordunale 1 oktober 2023

De Bor­duna­les zijn fes­ti­vals en cur­sus­week­ends in Duits­land op ver­schil­len­de plek­ken. Zo is er een Som­mer­bor­duna­le, een Für­ste­nec­ker Bor­duna­le en een Burg­bor­duna­le. Alle infor­ma­tie over de Duit­se acti­vi­tei­ten op het gebied van bour­don­mu­ziek staat op hun site.

Wij geven op zon­dag 1 okto­ber 2023 tij­dens het cur­sus­week­end van de Burg­bor­duna­le in Zell an der Mosel een con­cert. Maar het zou ons niet ver­won­de­ren als er ook gedanst gaat wor­den!

Deel dit bericht