Burgbordunale (DE)

Wij speel­den 1 okto­ber 2023 op het bal tij­dens de Burg­bor­duna­le in Zell an der Mosel. De Bor­duna­les zijn fes­ti­vals en cur­sus­week­ends op ver­schil­len­de plek­ken in Duits­land. Zo is er de Som­mer­bor­duna­le, de Für­ste­nec­ker Bor­duna­le en de Burg­bor­duna­le. Alle infor­ma­tie van onze Duit­se vrien­den op het gebied van bour­don­mu­ziek staat op hun site.

We maak­ten er een mooi uitje van, met loka­le wijn op een ter­ras­je, ’s avonds het con­cert en ’s nachts een ses­sie met deel­ne­mers en muzi­kan­ten van de gewel­di­ge band Barok uit Bretag­ne. Op een prach­ti­ge loca­tie in een voor­ma­lig kloos­ter met uit­zicht op de Moe­zel waren gedu­ren­de het cur­sus­week­end ver­schil­len­de avond­con­cer­ten.

De Moe­zel is een wijn­ge­bied en wij gin­gen op de terug­weg natuur­lijk een wijn­kel­der in om de loka­le Spät­bur­gun­der te proe­ven en een voor­raad­je aan te schaf­fen.

Deel dit bericht