Balfolk Leipzig (DE)

Op 20 okto­ber 2023 speel­den we bij onze oos­ter­bu­ren in Leip­zig, na het bal in Kra­kau. We trof­fen er gevor­der­de dan­sers en kon­den in onze inmid­dels beroem­de one-minu­te crash cour­se de bra­va­de aan­le­ren. Die had­den de dan­sers met­een te pak­ken.

Het mooie aan Bal­folk is de inter­ac­tie tus­sen muzi­kan­ten en dan­sers. Wij spe­len voor dan­sers, maar dan­sers rea­ge­ren op onze muziek. Die ver­bin­ding was met deze dan­sers met­een gelegd.

De vol­gen­de dag kon­den we Leip­zig bekij­ken. Een hele mooie stad met een fij­ne sfeer. Heel veel dank aan Ralf (gast­heer, orga­ni­sa­tor, geluids­tech­ni­cus, dan­ser, kok, ver­ta­ler en vriend) die alles tot in de punt­jes regel­de en aan zijn huis­ge­no­ten Avnee en Mar­ja voor alle gast­vrij­heid.

Deel dit bericht