BresBal Leeuwarden

In Leeu­war­den speel­den we op 25 febru­a­ri 2024 in The­a­ter De Bres samen met Mook. Het the­a­ter ligt in het cen­trum op 300 meter van het NS-sta­ti­on en heeft een mooie hou­ten dans­vloer.

Mook

De opkomst was heel behoor­lijk met veel nieuw­ko­mers. En het gaat een ver­volg krij­gen, want van­af sep­tem­ber 2024 wordt er op maan­dag­avond een cur­sus bal­folk gege­ven in dit the­a­ter. De ani­mo en inschrij­vin­gen daar­voor tij­dens het bal waren vol­doen­de om dat nu al in de agen­da te kun­nen zet­ten.

Deel dit bericht