Balfolk Groningen

In Gro­nin­gen zou­den we, net als in Deven­ter, met Duo Baf­tig een fijn bal­folk in de mid­dag ver­zor­gen. Maar Baf­tig was ziek. Geluk­kig waren door een spon­ta­ne actie de Para­ce­ta­part­ners van de par­tij en daar zit een draai­lier­speel­ster bij. Dus onder de gele­gen­heids­naam ‘Laag allooi’ heb­ben Para­ce­ta­part­ner Git­ta en pijn­stil­ler Nico het voor­pro­gram­ma ver­zorgd.

Tij­dens de dans­in­struc­tie is opnieuw de IJs­wals aan­ge­leerd. Dat wordt vol­gens ons echt een blij­ver­tje.

Oude Rooms Katho­liek Zie­ken­huis (ORKZ)
Emma­straat 15, 9722EW Gro­nin­gen

Entree: vrij­wil­li­ge dona­tie.

Deel dit bericht